Problem med mailtjänsten

Vi har haft en störning i vår mailtjänst till följd av en överbelastning. Vi har arbetat med detta under helgen och det är åtgärdat sedan 23:50 på söndagskvällen.